ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พึ่งมี ถนน สุขุมวิท 93 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า มีประชากรชายจำนวน 750 คน และประชากรหญิงจำนวน 550 คน รวมเป็น 1,300 คน

ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 350 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 210 หลัง ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พึ่งมี

ถนน: สุขุมวิท 93

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 750 คน

ประชากรหญิง: 550 คน

ประชากรรวม: 1,300 คน

จำนวนครัวเรือน: 350 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 210 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button