ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณ

Share

ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 หมู่บ้านธีรวรรณ ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณ มีประชากรชายจำนวน 1,182 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,418 คน รวมเป็น 2,600 คน

ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 698 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 656 หลัง ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณ

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 หมู่บ้านธีรวรรณ

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 1,182 คน

ประชากรหญิง: 1,418 คน

ประชากรรวม: 2,600 คน

จำนวนครัวเรือน: 698 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 656 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share