ชุมชนหมู่บ้านธรากร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านธรากร ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ถนน เสรีไทย แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านธรากร มีประชากรชายจำนวน 2,600 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,400 คน รวมเป็น 5,000 คน

ชุมชนหมู่บ้านธรากร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,600 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,600 หลัง ชุมชนหมู่บ้านธรากร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านธรากร

เขต: มีนบุรี

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12

ถนน: เสรีไทย

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 2,600 คน

ประชากรหญิง: 2,400 คน

ประชากรรวม: 5,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,600 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,600 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button