ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 27-29 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว มีประชากรชายจำนวน 963 คน และประชากรหญิงจำนวน 990 คน รวมเป็น 1,953 คน

ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 380 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 380 หลัง ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านทับแก้ว

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 27-29

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 963 คน

ประชากรหญิง: 990 คน

ประชากรรวม: 1,953 คน

จำนวนครัวเรือน: 380 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 380 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button