ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตวิลล่า 52

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตวิลล่า 52 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตวิลล่า 52 มีประชากรชายจำนวน 245 คน และประชากรหญิงจำนวน 259 คน รวมเป็น 504 คน

ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตวิลล่า 52 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 123 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 149 หลัง ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตวิลล่า 52 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตวิลล่า 52

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 245 คน

ประชากรหญิง: 259 คน

ประชากรรวม: 504 คน

จำนวนครัวเรือน: 123 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 149 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button