ชุมชนหมู่บ้านซิลค์วิลเลจ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านซิลค์วิลเลจ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านซิลค์วิลเลจ ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านซิลค์วิลเลจ มีประชากรชายจำนวน 581 คน และประชากรหญิงจำนวน 599 คน รวมเป็น 1,180 คน

ชุมชนหมู่บ้านซิลค์วิลเลจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 202 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 359 หลัง ชุมชนหมู่บ้านซิลค์วิลเลจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านซิลค์วิลเลจ

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านซิลค์วิลเลจ

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 581 คน

ประชากรหญิง: 599 คน

ประชากรรวม: 1,180 คน

จำนวนครัวเรือน: 202 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 359 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button