ชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ซ.เชลียง 1 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 มีประชากรชายจำนวน 1,616 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,835 คน รวมเป็น 3,451 คน

ชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 782 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 679 หลัง ชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ซ.เชลียง 1

ถนน: บางนา-ตราด

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,616 คน

ประชากรหญิง: 1,835 คน

ประชากรรวม: 3,451 คน

จำนวนครัวเรือน: 782 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 679 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button