ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นบางเขน

Share

ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นบางเขน ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นบางเขน มีประชากรชายจำนวน 985 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,265 คน รวมเป็น 2,250 คน

ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นบางเขน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 750 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 970 หลัง ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นบางเขน มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นบางเขน

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.แจ้งวัฒนะ 14

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 985 คน

ประชากรหญิง: 1,265 คน

ประชากรรวม: 2,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 750 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 970 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share