ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6ซ.เพชรเกษม 108 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2 มีประชากรชายจำนวน 507 คน และประชากรหญิงจำนวน 630 คน รวมเป็น 1,137 คน

ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 258 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 258 หลัง ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2 มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6ซ.เพชรเกษม 108

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 507 คน

ประชากรหญิง: 630 คน

ประชากรรวม: 1,137 คน

จำนวนครัวเรือน: 258 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 258 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button