ชุมชนหมู่บ้านจันทรานิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านจันทรานิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ข้างศูนย์การค้าวรรัตน์ ซ.ทนุรัตน์ ถนน ทนุรัตน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านจันทรานิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 356 คน และประชากรหญิงจำนวน 476 คน รวมเป็น 832 คน

ชุมชนหมู่บ้านจันทรานิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 208 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 121 หลัง ชุมชนหมู่บ้านจันทรานิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านจันทรานิเวศน์

เขต: สาทร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ข้างศูนย์การค้าวรรัตน์ ซ.ทนุรัตน์

ถนน: ทนุรัตน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 356 คน

ประชากรหญิง: 476 คน

ประชากรรวม: 832 คน

จำนวนครัวเรือน: 208 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 121 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button