ชุมชนหมู่บ้านคุณาลัย-ชายทะเลบางขุนเทียน

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านคุณาลัย-ชายทะเลบางขุนเทียน ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านคุณาลัย-ชายทะเลบางขุนเทียน มีประชากรชายจำนวน 1,588 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,521 คน รวมเป็น 3,109 คน

ชุมชนหมู่บ้านคุณาลัย-ชายทะเลบางขุนเทียน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 676 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,452 หลัง ชุมชนหมู่บ้านคุณาลัย-ชายทะเลบางขุนเทียน มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านคุณาลัย-ชายทะเลบางขุนเทียน

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,588 คน

ประชากรหญิง: 1,521 คน

ประชากรรวม: 3,109 คน

จำนวนครัวเรือน: 676 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,452 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button