ชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ซ. เจริญกาญจน์ ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 1,106 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,126 คน รวมเป็น 2,232 คน

ชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 507 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3 ซ. เจริญกาญจน์

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 1,106 คน

ประชากรหญิง: 1,126 คน

ประชากรรวม: 2,232 คน

จำนวนครัวเรือน: 507 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button