ชุมชนหมู่บ้านคงหิรัญ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านคงหิรัญ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.รามอินทรา 47 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านคงหิรัญ มีประชากรชายจำนวน 156 คน และประชากรหญิงจำนวน 190 คน รวมเป็น 346 คน

ชุมชนหมู่บ้านคงหิรัญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 96 หลัง ชุมชนหมู่บ้านคงหิรัญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านคงหิรัญ

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.รามอินทรา 47

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 156 คน

ประชากรหญิง: 190 คน

ประชากรรวม: 346 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 96 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button