ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยรามคำแหง 68 หมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ถนน – แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 1,237 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,727 คน รวมเป็น 2,964 คน

ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 836 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 571 หลัง ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยรามคำแหง 68 หมู่บ้านกิตตินิเวศน์

ถนน: –

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 1,237 คน

ประชากรหญิง: 1,727 คน

ประชากรรวม: 2,964 คน

จำนวนครัวเรือน: 836 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 571 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button