ชุมชนหมู่บ้านการท่าเรือ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านการท่าเรือ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านการท่าเรือ มีประชากรชายจำนวน 211 คน และประชากรหญิงจำนวน 227 คน รวมเป็น 438 คน

ชุมชนหมู่บ้านการท่าเรือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 188 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนหมู่บ้านการท่าเรือ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านการท่าเรือ

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 57

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 211 คน

ประชากรหญิง: 227 คน

ประชากรรวม: 438 คน

จำนวนครัวเรือน: 188 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button