ชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านกรีนวิลล์ ถ.สามวา ถนน สามวา แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์ มีประชากรชายจำนวน 117 คน และประชากรหญิงจำนวน 143 คน รวมเป็น 260 คน

ชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านกรีนวิลล์ ถ.สามวา

ถนน: สามวา

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 117 คน

ประชากรหญิง: 143 คน

ประชากรรวม: 260 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button