ชุมชนหมูบ้านมหาพลสัมพันธ์

Share Button

ชุมชนหมูบ้านมหาพลสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยอ่อนนุช 52 ถนน สุขุมวิท 77 แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมูบ้านมหาพลสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 222 คน และประชากรหญิงจำนวน 187 คน รวมเป็น 409 คน

ชุมชนหมูบ้านมหาพลสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนหมูบ้านมหาพลสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมูบ้านมหาพลสัมพันธ์

เขต: สวนหลวง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยอ่อนนุช 52

ถนน: สุขุมวิท 77

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 222 คน

ประชากรหญิง: 187 คน

ประชากรรวม: 409 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button