ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก

Share Button

ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 56 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก มีประชากรชายจำนวน 545 คน และประชากรหญิงจำนวน 700 คน รวมเป็น 1,245 คน

ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 249 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 167 หลัง ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 56

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 545 คน

ประชากรหญิง: 700 คน

ประชากรรวม: 1,245 คน

จำนวนครัวเรือน: 249 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 167 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button