ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมราม

Share Button

ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมราม ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 62 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมราม มีประชากรชายจำนวน 257 คน และประชากรหญิงจำนวน 260 คน รวมเป็น 517 คน

ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 113 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมราม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมราม

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 62

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 257 คน

ประชากรหญิง: 260 คน

ประชากรรวม: 517 คน

จำนวนครัวเรือน: 113 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button