ชุมชนส.พัทยา

Share Button

ชุมชนส.พัทยา ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนส.พัทยา มีประชากรชายจำนวน 311 คน และประชากรหญิงจำนวน 376 คน รวมเป็น 687 คน

ชุมชนส.พัทยา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 197 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 132 หลัง ชุมชนส.พัทยา มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนส.พัทยา

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว

ถนน: เพชรบุรีตัดใหม่

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 311 คน

ประชากรหญิง: 376 คน

ประชากรรวม: 687 คน

จำนวนครัวเรือน: 197 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 132 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button