ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ

Share Button

ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 – 12 ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ มีประชากรชายจำนวน 119 คน และประชากรหญิงจำนวน 115 คน รวมเป็น 234 คน

ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 – 12

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 119 คน

ประชากรหญิง: 115 คน

ประชากรรวม: 234 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button