ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ

Share Button

ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุเหร่าบางมะเขือ ถนน สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ มีประชากรชายจำนวน 288 คน และประชากรหญิงจำนวน 288 คน รวมเป็น 576 คน

ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 156 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 137 หลัง ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุเหร่าบางมะเขือ

ถนน: สุขุมวิท 71

แขวง: พระโขนงเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 288 คน

ประชากรหญิง: 288 คน

ประชากรรวม: 576 คน

จำนวนครัวเรือน: 156 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 137 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button