ชุมชนสุเหร่าทางควาย

Share Button

ชุมชนสุเหร่าทางควาย ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 59 หมู่ 17 ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุเหร่าทางควาย มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 150 คน รวมเป็น 294 คน

ชุมชนสุเหร่าทางควาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 69 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนสุเหร่าทางควาย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุเหร่าทางควาย

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 59 หมู่ 17

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 150 คน

ประชากรรวม: 294 คน

จำนวนครัวเรือน: 69 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button