ชุมชนสุวรรณี

Share Button

ชุมชนสุวรรณี ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถ.สรงประภา ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสุวรรณี มีประชากรชายจำนวน 187 คน และประชากรหญิงจำนวน 209 คน รวมเป็น 396 คน

ชุมชนสุวรรณี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 99 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนสุวรรณี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุวรรณี

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ถ.สรงประภา

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 187 คน

ประชากรหญิง: 209 คน

ประชากรรวม: 396 คน

จำนวนครัวเรือน: 99 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button