ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน

Share

ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาราษฎร์ 38 ถนน ประชาราษฎร์สาย 1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 209 คน รวมเป็น 393 คน

ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 74 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 71 หลัง ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน

เขต: บางซื่อ

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาราษฎร์ 38

ถนน: ประชาราษฎร์สาย 1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 209 คน

ประชากรรวม: 393 คน

จำนวนครัวเรือน: 74 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 71 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share