ชุมชนสุขเจริญพัฒนา

Share Button

ชุมชนสุขเจริญพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุขเจริญพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 230 คน และประชากรหญิงจำนวน 252 คน รวมเป็น 482 คน

ชุมชนสุขเจริญพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนสุขเจริญพัฒนา มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขเจริญพัฒนา

เขต: บางกะปิ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.ลาดพร้าว 101

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 230 คน

ประชากรหญิง: 252 คน

ประชากรรวม: 482 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button