ชุมชนสุขุมวิท 93

Share Button

ชุมชนสุขุมวิท 93 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มิ่งมี 93, แย้มสรวล ถนน สุขุมวิท 93 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุขุมวิท 93 มีประชากรชายจำนวน 450 คน และประชากรหญิงจำนวน 550 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนสุขุมวิท 93 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 337 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 237 หลัง ชุมชนสุขุมวิท 93 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขุมวิท 93

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มิ่งมี 93, แย้มสรวล

ถนน: สุขุมวิท 93

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 450 คน

ประชากรหญิง: 550 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 337 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 237 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button