ชุมชนสุขสำราญ

Share Button

ชุมชนสุขสำราญ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 63 ถนน เพชรเกษม แขวง หลักสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสุขสำราญ มีประชากรชายจำนวน 137 คน และประชากรหญิงจำนวน 134 คน รวมเป็น 271 คน

ชุมชนสุขสำราญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 41 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 41 หลัง ชุมชนสุขสำราญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสำราญ

เขต: บางแค

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 63

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หลักสอง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 137 คน

ประชากรหญิง: 134 คน

ประชากรรวม: 271 คน

จำนวนครัวเรือน: 41 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 41 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button