ชุมชนสุขสำราญพัฒนา

Share Button

ชุมชนสุขสำราญพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุขสำราญพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 140 คน และประชากรหญิงจำนวน 138 คน รวมเป็น 278 คน

ชุมชนสุขสำราญพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 46 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 36 หลัง ชุมชนสุขสำราญพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสำราญพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 140 คน

ประชากรหญิง: 138 คน

ประชากรรวม: 278 คน

จำนวนครัวเรือน: 46 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 36 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button