ชุมชนสุขสันต์ 2

Share Button

ชุมชนสุขสันต์ 2 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาราษฎร์ 25 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสุขสันต์ 2 มีประชากรชายจำนวน 1,331 คน และประชากรหญิงจำนวน 887 คน รวมเป็น 2,218 คน

ชุมชนสุขสันต์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 340 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 667 หลัง ชุมชนสุขสันต์ 2 มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสันต์ 2

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาราษฎร์ 25

ถนน: กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,331 คน

ประชากรหญิง: 887 คน

ประชากรรวม: 2,218 คน

จำนวนครัวเรือน: 340 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 667 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button