ชุมชนสุขสันต์ 1

Share Button

ชุมชนสุขสันต์ 1 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กลาง ซ.ประชาราษฎร์ 27 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสุขสันต์ 1 มีประชากรชายจำนวน 426 คน และประชากรหญิงจำนวน 285 คน รวมเป็น 711 คน

ชุมชนสุขสันต์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 237 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 197 หลัง ชุมชนสุขสันต์ 1 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสันต์ 1

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: กลาง ซ.ประชาราษฎร์ 27

ถนน: กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 426 คน

ประชากรหญิง: 285 คน

ประชากรรวม: 711 คน

จำนวนครัวเรือน: 237 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 197 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button