ชุมชนสุขสันต์พัฒนา

Share Button

ชุมชนสุขสันต์พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 55 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสุขสันต์พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 2,000 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,500 คน รวมเป็น 5,500 คน

ชุมชนสุขสันต์พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 605 หลัง ชุมชนสุขสันต์พัฒนา มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสันต์พัฒนา

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 55

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 2,000 คน

ประชากรหญิง: 3,500 คน

ประชากรรวม: 5,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 605 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button