ชุมชนสินวงศ์

Share Button

ชุมชนสินวงศ์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสินวงศ์ มีประชากรชายจำนวน 906 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,053 คน รวมเป็น 1,959 คน

ชุมชนสินวงศ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 390 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 348 หลัง ชุมชนสินวงศ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสินวงศ์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 906 คน

ประชากรหญิง: 1,053 คน

ประชากรรวม: 1,959 คน

จำนวนครัวเรือน: 390 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 348 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button