ชุมชนสินพัฒนาธานี

Share Button

ชุมชนสินพัฒนาธานี ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 แขวง ทวีวัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสินพัฒนาธานี มีประชากรชายจำนวน 399 คน และประชากรหญิงจำนวน 433 คน รวมเป็น 832 คน

ชุมชนสินพัฒนาธานี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 312 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 350 หลัง ชุมชนสินพัฒนาธานี มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสินพัฒนาธานี

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: พุทธมณฑลสาย 4

แขวง: ทวีวัฒนา

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 399 คน

ประชากรหญิง: 433 คน

ประชากรรวม: 832 คน

จำนวนครัวเรือน: 312 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 350 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button