ชุมชนสาหร่ายทองคำ

Share Button

ชุมชนสาหร่ายทองคำ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มิ่งมี 32 ถนน สุขุมวิท 93 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสาหร่ายทองคำ มีประชากรชายจำนวน 166 คน และประชากรหญิงจำนวน 194 คน รวมเป็น 360 คน

ชุมชนสาหร่ายทองคำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนสาหร่ายทองคำ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสาหร่ายทองคำ

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มิ่งมี 32

ถนน: สุขุมวิท 93

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 166 คน

ประชากรหญิง: 194 คน

ประชากรรวม: 360 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button