ชุมชนสายสัมพันธ์

Share Button

ชุมชนสายสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.ท่าข้าม 1 ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสายสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 239 คน และประชากรหญิงจำนวน 229 คน รวมเป็น 468 คน

ชุมชนสายสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 96 หลัง ชุมชนสายสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสายสัมพันธ์

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.ท่าข้าม 1

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 239 คน

ประชากรหญิง: 229 คน

ประชากรรวม: 468 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 96 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button