ชุมชนสายสัมพันธ์พัฒนา

Share Button

ชุมชนสายสัมพันธ์พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.สหกรณ์ ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสายสัมพันธ์พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 150 คน และประชากรหญิงจำนวน 210 คน รวมเป็น 360 คน

ชุมชนสายสัมพันธ์พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนสายสัมพันธ์พัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสายสัมพันธ์พัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.สหกรณ์

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 150 คน

ประชากรหญิง: 210 คน

ประชากรรวม: 360 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button