ชุมชนสามัคคี

Share

ชุมชนสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.กำนันมาลัย ถนน บางขุนเทียน – ชายทะเล แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 412 คน และประชากรหญิงจำนวน 382 คน รวมเป็น 794 คน

ชุมชนสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนสามัคคี มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามัคคี

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.กำนันมาลัย

ถนน: บางขุนเทียน – ชายทะเล

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 412 คน

ประชากรหญิง: 382 คน

ประชากรรวม: 794 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share