ชุมชนสามัคคีพัฒนา

Share

ชุมชนสามัคคีพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สองฝั่งถนนราษฏร์อุทิศตั้งแต่ซอยร่วมสกุล ถึงคลองบึงใหญ่ ถนน ราษฏร์อุทิศ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสามัคคีพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 176 คน และประชากรหญิงจำนวน 192 คน รวมเป็น 368 คน

ชุมชนสามัคคีพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนสามัคคีพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามัคคีพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: สองฝั่งถนนราษฏร์อุทิศตั้งแต่ซอยร่วมสกุล ถึงคลองบึงใหญ่

ถนน: ราษฏร์อุทิศ

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 176 คน

ประชากรหญิง: 192 คน

ประชากรรวม: 368 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share