ชุมชนสามัคคีธรรม

Share Button

ชุมชนสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ซอยสามัคคีธรรม ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสามัคคีธรรม มีประชากรชายจำนวน 372 คน และประชากรหญิงจำนวน 409 คน รวมเป็น 781 คน

ชุมชนสามัคคีธรรม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนสามัคคีธรรม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามัคคีธรรม

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 10 ซอยสามัคคีธรรม

ถนน: รามคำแหง

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 372 คน

ประชากรหญิง: 409 คน

ประชากรรวม: 781 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button