ชุมชนสามัคคีธรรม 4-6

Share Button

ชุมชนสามัคคีธรรม 4-6 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3,6 ซ.เพชรเกษม 110 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสามัคคีธรรม 4-6 มีประชากรชายจำนวน 1,157 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,650 คน รวมเป็น 2,807 คน

ชุมชนสามัคคีธรรม 4-6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 228 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 228 หลัง ชุมชนสามัคคีธรรม 4-6 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามัคคีธรรม 4-6

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3,6 ซ.เพชรเกษม 110

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,157 คน

ประชากรหญิง: 1,650 คน

ประชากรรวม: 2,807 คน

จำนวนครัวเรือน: 228 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 228 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button