ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น

Share Button

ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น มีประชากรชายจำนวน 268 คน และประชากรหญิงจำนวน 284 คน รวมเป็น 552 คน

ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: รามคำแหง

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 268 คน

ประชากรหญิง: 284 คน

ประชากรรวม: 552 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button