ชุมชนสาครปานสินธุ์

Share Button

ชุมชนสาครปานสินธุ์ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ข้างโรงงานกระดาษ ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสาครปานสินธุ์ มีประชากรชายจำนวน 82 คน และประชากรหญิงจำนวน 70 คน รวมเป็น 152 คน

ชุมชนสาครปานสินธุ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 30 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 30 หลัง ชุมชนสาครปานสินธุ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสาครปานสินธุ์

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ข้างโรงงานกระดาษ

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 82 คน

ประชากรหญิง: 70 คน

ประชากรรวม: 152 คน

จำนวนครัวเรือน: 30 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 30 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button