ชุมชนสะและน้อย

Share

ชุมชนสะและน้อย ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 54 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสะและน้อย มีประชากรชายจำนวน 1,103 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,317 คน รวมเป็น 2,420 คน

ชุมชนสะและน้อย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 434 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 367 หลัง ชุมชนสะและน้อย มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะและน้อย

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 54

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,103 คน

ประชากรหญิง: 1,317 คน

ประชากรรวม: 2,420 คน

จำนวนครัวเรือน: 434 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 367 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share