ชุมชนสะพานไม้

Share Button

ชุมชนสะพานไม้ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสะพานไม้ มีประชากรชายจำนวน 421 คน และประชากรหญิงจำนวน 534 คน รวมเป็น 955 คน

ชุมชนสะพานไม้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนสะพานไม้ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะพานไม้

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 421 คน

ประชากรหญิง: 534 คน

ประชากรรวม: 955 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button