ชุมชนสะพานหัน

Share Button

ชุมชนสะพานหัน ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกสะพานหัน ถนน จักรวรรดิ แขวง จักรวรรดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสะพานหัน มีประชากรชายจำนวน 117 คน และประชากรหญิงจำนวน 133 คน รวมเป็น 250 คน

ชุมชนสะพานหัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 61 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 79 หลัง ชุมชนสะพานหัน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะพานหัน

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกสะพานหัน

ถนน: จักรวรรดิ

แขวง: จักรวรรดิ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 117 คน

ประชากรหญิง: 133 คน

ประชากรรวม: 250 คน

จำนวนครัวเรือน: 61 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 79 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button