ชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจ้า

Share Button

ชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจ้า ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.สวนผัก ถนน สวนผัก แขวง ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจ้า มีประชากรชายจำนวน 223 คน และประชากรหญิงจำนวน 247 คน รวมเป็น 470 คน

ชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจ้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 106 หลัง ชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจ้า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจ้า

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.สวนผัก

ถนน: สวนผัก

แขวง: ตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 223 คน

ประชากรหญิง: 247 คน

ประชากรรวม: 470 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 106 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button