ชุมชนสะพานดำ

Share Button

ชุมชนสะพานดำ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ริมทางรถไฟสายใต้ ถนน ริมทางรถไฟสายใต้ แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสะพานดำ มีประชากรชายจำนวน 850 คน และประชากรหญิงจำนวน 350 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนสะพานดำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 620 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนสะพานดำ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะพานดำ

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ริมทางรถไฟสายใต้

ถนน: ริมทางรถไฟสายใต้

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 850 คน

ประชากรหญิง: 350 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 620 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button