ชุมชนสองแขวง

Share Button

ชุมชนสองแขวง ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน ชักพระ แขวง คลองชักพระตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสองแขวง มีประชากรชายจำนวน 221 คน และประชากรหญิงจำนวน 252 คน รวมเป็น 473 คน

ชุมชนสองแขวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 86 หลัง ชุมชนสองแขวง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสองแขวง

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: ชักพระ

แขวง: คลองชักพระตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 221 คน

ประชากรหญิง: 252 คน

ประชากรรวม: 473 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 86 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button