ชุมชนสองพี่น้อง

Share Button

ชุมชนสองพี่น้อง ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ปุณณวิถี 27 ถนน สุขุมวิท 101 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสองพี่น้อง มีประชากรชายจำนวน 153 คน และประชากรหญิงจำนวน 160 คน รวมเป็น 313 คน

ชุมชนสองพี่น้อง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนสองพี่น้อง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสองพี่น้อง

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ปุณณวิถี 27

ถนน: สุขุมวิท 101

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 153 คน

ประชากรหญิง: 160 คน

ประชากรรวม: 313 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button